หนังสืออินตก-เทพทำนาย

หนังสือใบลานสี ได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทศลาว) ข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศลีองค์หนึ่งเผยแผ่ให้เลยเกิดความศรัทธาเสียสละทรัพย์สินพิมพ์แจกจ่ายมายังพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเพื่อเป็นกุศล และเพื่อพิจารณาญาณด้วยตัวเองถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะบังเกิดขึ้นตามพุทธทำนายไว้ ดังนี้
โลชังชม โทโพโส อินโตกรุณา

พระอิน พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว จงรีบบอกให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยพิบัติทั้งปวง ถ้าบุคคลจะลงมาเกิดพร้อมทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีภูตผีปีศาจเข้ามาอย่างแน่แท้
ในปีจอถึงปีกุน เมื่อเดือนหงายจะมีงูพิษอยู่บนศีรษะฉกกัดให้ถึงตาย และผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อน หลายประการ

ทุกข์ยากฮ้อน  ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว
ทุกข์ยากฮ้อน  ย้อมน้ำและไฟ
ทุกข์ยากฮ้อน  ย้อมบ่มีไผสิเบิงไผ
ทุกข์ยากอ้อน  ย้อนอึดข้าวปลาอาหาร
ทุกข์ยากฮ้อน  ย้อนผัว-บ่เห็นหน้ากัน
ทุกข์ยากฮ้อน  ย้อนมีคนตายตามทุ่งนา
ทุกข์ยากฮ้อน  ย้อนบ่มีเฒ่า
ทุกข์ยากฮ้อน  ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก
ทุกข์ยากฮ้อน  ย้อนนอนบ่หลับ

ในปีจอนี้ ในเมืองจันทร์จะมีฤาษีองค์ทองดำสิกขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้าในปีจอขึ้น 8 ค่ำ ห้ามบ่ให้ตักน้ำอาบ น้ำกิน ตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดิน (ตกดิน) พระยายมราชจะนำเอายาพิษพ่นใส่โลกมนุษย์
ในปีจอ เมืองกรุงเทพฯ จะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกตหัวเชียงเมื้ยงข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์ นี่คือ พระคาถาขององค์อินทร์ พรหม ยมราช ได้เขียนไว้ในใบลาน จงเก็บรักษาไว้ให้ดี เพื่อช่วยหลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้
ปะโต เมตัง ประระชีมินัง สุคะโต จติ จิตตะ เมตตะ นินะมัง สุคุโต จุติ

พระคาถาบทนี้เขียนลงในใบลาน แผ่นทอง หรือ แผ่นผ้าก็ดี ติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถ หรือ โพกศรีษะ ยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายในกาลเวลานี้ เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่า มนุษย์โลกทำกุศลเพียง 3 ส่วน และทำปาบกรรมถึง 7 ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินทร์จะสั่งลงโทษมนุยษ์ผู้ใจปาบถึง 9 ข้อ นับตั่งแต่ปีจอถึงปีกุน ดังนี้

1.จะเกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหว
2.จะให้เกิดอัคคีภัย
3.จะเกิดอุทกภัย
4.จะเกิดฟ้าผ่า
5.จะเกิดร้อนเกินไป หนาวเกินไป
6.จะเกิดสารพิษต่างๆ
7.จะเกิดกาฬโรคต่างๆ
8.จะเกิดข้าวยากหมากแพง
9.จะเกิดพยาบาทเบียดเบียนกันเอง

มหันตภัย 9 อย่างนี้ จะหลุดพ้นได้โดยเฉพาะผู้มีบุญ คนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น รู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากๆ ถ้าเลยปีจอ ปีกุนไปแล้ว ทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุขกายสบายใจทุกคน ให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล 5

นอกจากหนังสืออินตกที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึ่งได้พบเห็นคำสอนที่จารึกไว้ในแผ่นศิลาที่พึ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานผ่านไป มีต่อ

ที่มา: พิฐชญาน์ ทิชาวงศ์พันธุ์ (พิมพ์เองจากหนังสือพระศรีอาริยเมตไตร วัดไลย์)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: