แก้กรรม ดวงอาภัพคู่

วิธีแก้กรรม ดวงอาภัพคู่ บางคนมีความรักแต่มักผิดหวัง รักเขาแต่เขาไม่รักหรือเขาก็รักแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรืออยู่กันก็ไม่ยึด หรือบางคนต้องอยู่โดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะไม่พบเจอความรักเป็นเวลานานหลายปี บางคนพบรัก มีคู่รัก แต่ก็มีเหตุให้คลาดจากกัน มิได้อยู่ครองคู่กันอย่างนี้เรียกว่าดวงอาภัพคู่ เหตุหนึ่งมาจากชาติปางก่อนมิได้ร่วมทำบุญกุศลกับคนรักหรือติดคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตที่เกิดมาเพื่อจะเป็นคู่กันอีก

วิธีแก้เคล็ด
1.สวดพระคาถาตัดกรรม
ใช้อธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้
(นะโม 3 จบ) “ สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต”
หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยะสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย  หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุข พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

2. สวดคำถอนอธิษฐาน
“คนเราเกิดมาหลายภพชาติ ต่างมีเจ้ากรรมนายเวรต่างกัน การสวดขอขมาเพื่อลดและปลดหนี้กรรมให้น้อยลง”
หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ …

คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ
ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาป ถอนคำแช่ง ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งขึ้น ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรม ไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่งไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง มาเป็นพยาน ว่าข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำสาปเหล่านั้น ถอนคำแช่งเหล่านั้น ร้อยหน พันหน หมื่นหน แสนหน ล้านหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ

นะถอน โมถอน พุทถอน ธาถอน ยะถอน
นะคลอน โมคลอน พุทคลอน ธาคลอน ยะคลอน
ถอนด้วย นะ โม พุท ธา ยะ

ข้าพเจ้าขอยกโทษ อโหสิกรรม และให้อภัย
ในความบกพร่อง ผิดพลาด ของสรรพสัตว์ ทั้งหลายทั้งปวง ทุกชีวิต ทุกจิตวิญญาณ ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อเทอญ

3. ถวายสิ่งของเป็นคู่ที่วัด เช่น แจกันคู่ เชิงเทียน เทียนคู่ หรือบริจาคของเป็นคู่แก่คนอื่น

เมื่อรักร้างระคางจางจากใจ แม้บุญเคยสร้าง รักที่จางคงไม่ราร้างห่างไกล คู่กันแล้วมิแคล้วไปได้ รักย่อมสดใสครองไว้เคียงขวัญ หากมิใช่คู่เชยชม เรื่องจะสมนั้นอย่า …ลองทำตามดูได้ ของอย่างนี้ไม่เชื่อ ก็อย่าลบหลู่ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่มีดวงอาภัพคู่ได้

ที่มา: อ . ตั้ม ศรีนเรศพยากรณ์

เคล็ดแก้กรรม ทุกข์ร้อนเรื่องความรักและคู่ครอง
ต้นเหตุเกิดจากบาปกรรมครั้งเก่าก่อน ซึ่งเคยได้พรากความรักจากผู้อื่น หรือข่มเหงทำร้ายจิตใจของคนรักเก่ามาก่อน

วิธีแก้เคล็ด
1.ฟังเทศน์มหาชาติ แล้วบูชากัณฑ์มัทรี กัณฑ์ ทศพร และกัณฑ์มหาราช
2.ทำบุญปล่อยหอยขม 1-3 กิโลกรัม  ปล่อยเต่า 1 คู่ ปล่อยปลาไหล 3 คู่ ปล่อยนก 1 คู่
3.ร่วมงานมงคลสมรส งานหมั้นของบุคคลที่รักและรู้จัก อาจจะรับจัดการเรื่องอาหารของแขกเหรื่อ หรือจัดทำสำรับกับข้าวมาถวาย ทำบุญเลี้ยงพระในตอนเช้าวันแต่งก็ได้
4.ไปทำบุญร่วมงานก่อพระเจดีย์ทราย
5.ถวายเทียนคู่ ถวายผ้าคู่ ไตรจีวร แด่พระสงฆ์
6.ถวายหมอนคู่ และแจกันคู่แด่พระสงฆ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: